top of page

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Bij Myrthe Linssen Fotografie vinden we privacy onwijs belangrijk. Vooral jouw

privacy. We gebruiken jouw gegevens dan ook geheel volgens de Algemene

verordening gegevensbescherming. Heb je vragen hierover? Neem dan contact

op met Myrthe Linssen Fotografie via info@myrthelinssen.com.

MYRTHE LINSSEN FOTOGRAFIE

Myrthe Linssen Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 83707018 als eenmanszaak, gevestigd te Eindhoven aan de

Gestelsestraat 170B.

GEGEVENS

Welke gegevens gebruikt Myrthe Linssen Fotografie van jou? En hoe gaat Myrthe

Linssen Fotografie om met jouw gegevens?

Gegevens die nodig zijn voor de werkzaamheden:

 Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, e-mail, telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door middel van vragenlijsten en/of andere manieren kan Myrthe Linssen

Fotografie ook nog andere gegevens tot haar beschikking krijgen om jou zo goed

mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens bewaart Myrthe Linssen

Fotografie tot 2 jaar na de overeenkomst.

CRM-systeem:

 Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, e-mailadres, telefoonnummer,

aankoopgeschiedenis.

Deze gegevens slaat Myrthe Linssen Fotografie op om de goede klantrelatie te

kunnen waarborgen en onderhouden Myrthe Linssen Fotografie verwijdert deze

gegevens na 2 jaar. Mocht je eerder een verzoek indienen of zijn we iets anders

overeengekomen, dan verwijderd Myrthe Linssen Fotografie je gegevens eerder.

Facturatie & Finance:

 Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer,

saldo.

Voor Myrthe Linssen Fotografie is het van belang om deze gegevens te verwerken,

omdat we anders de betaling niet kunnen verwerken. De Belastingdienst verplicht

ons om deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Klachten:

 Naam, e-mail, klacht

Mocht je een klacht hebben over Myrthe Linssen Fotografie dan is het van belang

dat Myrthe Linssen Fotografie deze goed kan afhandelen. Hiervoor hebben we

deze gegevens van je nodig. Myrthe Linssen Fotografie zal je klacht binnen 6

maanden afhandelen. Na deze periode worden je gegevens verwijderd.

Commerciële doeleinden:

 Naam, e-mailadres.

Myrthe Linssen Fotografie gebruikt deze gegevens voor direct marketing, zoals de

nieuwsbrief, sociale media, advertenties, website. Myrthe Linssen Fotografie

verwijdert deze gegevens zodra jij je uitschrijft of aangeeft dat je geen interesse

meer hebt in Myrthe Linssen Fotografie. Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te

schrijven.

Website: https://www.myrthelinssen.com/

 Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.

Deze gegevens gebruikt Myrthe Linssen Fotografie om contact met je op te nemen

Myrthe Linssen Fotografie verwerkt deze gegevens alleen in overige systemen als

dit nodig is voor het verdere aanbod van Myrthe Linssen Fotografie.

Online Training:

 Naam, e-mailadres

Als je deelneemt aan de onlinetrainingen van Myrthe Linssen Fotografie dan

hebben wij deze gegevens nodig om jou toegang te kunnen geven tot de training.

Deze gegevens worden verwijderd zodra de training door jou is afgerond. Mocht

het om een betaalde training gaan, dan verwerkt Myrthe Linssen Fotografie ook de

gegevens voor facturatie.

Online Community:

 Naam, e-mailadres, wachtwoord

Myrthe Linssen Fotografie heeft deze gegevens nodig om jouw persoonlijke

omgeving te kunnen creëren. Het wachtwoord in combinatie met je emailadres/

gebruikersnaam wordt opgeslagen en beveiligd. Al deze

accountgegevens worden bewaard net zolang tot jij je account verwijderd of

totdat je geen toegang meer hebt tot de content.

Al deze bovenstaande gegevens heeft Myrthe Linssen Fotografie tot haar

beschikking, omdat jij deze hebt verstrekt als klant, bezoeker van de website of via

het contactformulier.

Myrthe Linssen Fotografie kan ook gegevens van jou ontvangen via medewerkers

van jouw bedrijf of andere contactpersonen binnen jouw bedrijf.

Myrthe Linssen Fotografie verzamelt alleen gegevens van minderjarigen met

ouderlijke toestemming. Mocht het voorkomen dat Myrthe Linssen Fotografie

gegevens heeft verzameld zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact op

via info@myrthelinssen.com.

JOUW RECHTEN

 Inzage van je persoonsgegevens: je kunt altijd een verzoek doen om je

gegevens in te zien.

 Recht op wijziging: je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens, waar

deze onvolledig zijn, te wijzigen.

 Recht om je gegevens te laten verwijderen en/of laten intrekken: je kunt je

gegevens op grond van wettelijke grondslagen laten verwijderen en/of je

toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Let

hierbij wel op dat dit gevolgen kan hebben voor de diensten die ik je lever.

 Je kan de verwerking van je persoonsgegevens beperken op grond van

wettelijke elementen.

 Je hebt het recht om je gegevens over te laten dragen aan een andere

aanbieder.

 Je hebt altijd recht van bezwaar: op grond van wettelijke grondslagen kun jij

altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

DERDEN

Myrthe Linssen Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen.

Dit zal alleen gebeuren als dit nodig is voor bedrijfsvoering of als het moet vanuit

een wettelijke bepaling. Het kan nodig zijn dat jouw gegevens worden

doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Myrthe

Linssen Fotografie zal daarom met derde partijen een verwerkersovereenkomst

afsluiten, zodat Myrthe Linssen Fotografie jouw privacy kan blijven waarborgen.

Myrthe Linssen Fotografie zal nooit gegevens doorverkopen aan derde partijen.

SLOTBEPALING

Myrthe Linssen Fotografie kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.

Het is dus raadzaam om deze privacyverklaring met regelmaat door te nemen.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of over de wijze waarop ik

jouw gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar Myrthe Linssen

Fotografie.

Voor klachten over het gebruik van jouw gegevens of de manier waarop Myrthe

Linssen Fotografie met jouw gegevens omgaat, kun je ook een e-mail sturen naar

info@myrthelinssen.com of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Koptekst 6
Cookie verklaring
Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. myrthelinssen.nl gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites op basis daarvan te optimaliseren.
bottom of page